כך סיכלנו את המזימה של השר ארדן

"מה אתם כבר מסוגלים לעשות מהאופוזיציה?", מתריסים נגדי לא פעם, ואני משיב – המון. והמתריס מקשה: "המון דיבורים?" ואני אומר שהעמדה הזו נובעת מאי-הבנה. תפקידה העיקרי של האופוזיציה הוא אכן לדבר ולבקר ותפקידה של הממשלה לשלוט ולעשות. השלטון עושה – והאופוזיציה אומרת: לנו יש דרך אחרת, טובה יותר. כך מוצגת לציבור אלטרנטיבה. הציבור ישפוט ויחליט. […]