אני נכה

בדרך כלל איני נוהג לדבר על עצמי מעל דוכן הכנסת, אלא על נושאים עקרוניים, על סוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית, על עוולות שהחברה שלנו עושה וזועקות לשמים. לעיתים אני זועק את זעקתם של החלשים, הנפגעים, המקופחים, אבל אף פעם זה לא אישי. אני מרשה לעצמי לדבר על עצמי בשל היום המיוחד שאנחנו מציינים היום – היום הבינלאומי לזכויות של אנשים עם מוגבלויות. פשוט אין דרך טובה יותר להסביר את העניין מאשר לספר את הסיפור שלי.