הגיע הזמן למינוי תובע מיוחד לנבחרי ציבור

גם אם אביחי מנדלבליט הוא האיש הישר וההגון במדינההוא מצוי במצוקה קשה, אפילו בניגוד עניינים. בבוקר הוא יושב בשולחן הממשלה כיועץ משפטיאחר הצהריים הוא נחשף לחומרי חקירה מטרידים נגד ראש הממשלה שמינה אותו.

מצוקתו של היועץ לא נובעת רק מהסתירה המהותית בין תפקידיו השונים. הלחץ עליו מצד התקשורת ומצד המפגינים מול ביתו להכריע בתיקי נתניהוגדול.  גם אם היה רוצה לטפל בזריזות רק בחקירות ראש הממשלה הדבר היה נבצר ממנו מפני שעל שולחנו ערימות של תיקים ולפתחו מאות הכרעות. מוטל עליו עומס כמעט בלתי אנושי בשל תפקידיו המרובים.

הסחבת היא ברוב המקרים פגיעה חמורה בזכויות החשודים, שעניינם תלוי ועומד משך שנים. לעניינוהתמשכות חקירות והליכים משפטיים חמורה שבעתיים כאשר מדובר בנבחרי ציבור, שתפקידם ותיפקודם נבחנים יוםיום בזירה הציבורית. זכותם של אישי הציבור להליך מהיר, ודאי כדי להסיר מעליהם צל המעיב על יושרם. הסחבת פוגעת גם בחקירה עצמה: עבירות מתיישנות, עדים שוכחים, מסמכים נעלמים.

לכן אני מציע שימונה תובע מיוחד לנבחרי ציבור בלבד אשר ישאב מהיועץ המשפטי לממשלה את כל הסמכויות הקשורות לחקירה ולהגשת כתבי אישום נגד נבחרי ציבור. התובע המיוחד ייבחר בהליך שיבטיח את עצמאותו. מהלך כזה יגביר את המהירות ואת הנחישות שבהן יתנהלו החקירות מחד, ואת האימון הציבורי בהכרעותיו.

רגע, רגע מיקי. יש פה הצעה שיוצרת תחושה של רדיפה. מינוי של מישהו שכל היום רק ״יחפש״ פגמים במעשיהם של נבחרי הציבור? אתה הרי חושב ש״כולם מושחתים״ ובכלל רודף אחרי נתניהו, לא? אז ראשית, אני חוזר ואומר שרוב נבחרי הציבור דווקא הגונים. שנית, תחשבו על זה כך: כל החלטה שיקבל מנדלבליט בעניינו של נתניהו תהיה שנויה במחלוקת: אם יחליט להעמיד לדין את ראש הממשלהיגידו חסידיו שהיועץ ״שמאלני״ ונכנע ללחץ התקשורת, אם יחליט שלא להעמיד את ביבי לדיןיגידו שהוא ״יועץ משפחתי לממשלה". מלכוד.

ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם התביעה הפלילית הכללית מתנהלת באמצעות רשות נפרדת ועצמאית מהייעוץ המשפטי לממשלה כדי למנוע את ניגוד העניינים האמור. במדינות שבהן אין פיצול מוסדי יש בדרך כלל פיצול תפקודי. למה?  מפני שיועצים משפטיים שקועים עד צוואר בהחלטות פוליטיות. הם "מכשירים"  לא פעם את מעשי השלטון ולפיכך עלולים שלא לעמוד בלחצים המופעלים עליהם מצד אנשי השררה בעת מאבקים בשחיתות שלטונית.

החשש שיועץ משפטי בעל הזדהות פוליטית עם הממשלה יימנע מהגשת כתבי אישום נגד חבריה לא מופרך. האם במצב כזה היועץ המשפטי יכול לקבל החלטות ענייניות ונקיות לחלוטין ממשוא פנים?  האם הציבור יאמין שהחלטותיו הן אכן כאלה?  יש במצב הנוכחי ניגוד עניינים עמוק ויסודי המביא לירידה במעמדו של היועץ המשפטי בעיני הציבור. יתרה מכך, המחלוקות והשסע בחברה הישראלית מעוררים חשש שכל החלטה של היועץ תיבחן בעתיד באמות מידה פוליטיות, ולפיכך גובר הצורך במינוי תובע מיוחד לנבחרי ציבור,בלתי תלוי לחלוטין.  

ההכרעות בעניינם של נבחרים הן כבדות משקל ויש להן משמעות רבה גם מעבר לגורלם. במקרה שהחשוד הוא ראש ממשלה, להחלטת היועץ יש גם השלכות פוליטית מרחיקת לכת ודילמות שלהן השפעה על הדמוקרטיה הישראלית. מינוי תובע מיוחד לנבחרי ציבור ינתק את הנאמנות של היועץ המשפטי מן השלטון הממנה אותו ובלבד שנבטיח שתהליך המינוי יהיה חף מהשפעות פוליטיות.

הפיצול הזה גם יועיל בפיזור סמכויות. כיום מרכז בידיו היועץ המשפטי כוח מוגזם. אני מתרשם שאביחי מנדלבליט הוא משפטן מקצועי מן המעלה הראשונהאבל גם הוא רק בן אדם. המסורת והדין הישראלי הפכו את היועץ המשפטי למוסד בעל סמכויות רחבות היקף, ולכן מינוי תובע מיוחד הוא גם אינטרס דמוקרטי.

הירשמו לעדכונים מהאתר

תגובה אחת בנושא “הגיע הזמן למינוי תובע מיוחד לנבחרי ציבור

סגור לתגובות.