הרחקת אורן חזן פוגעת בחופש הביטוי?

מקשיב לאלה הגורסים שהעונש שהושת על ח״כ אורן חזן ״חמור״ מדי ופוגע בחופש הביטוי והנה תשובתי: גם אני כחבר כנסת התבטאתי לצערי ויותר מפעם אחת באופן בלתי-ראוי. גם אני וגם נבחרים נוספים מצטערים לא פעם על הסגנון ועל העלבונות. סגנון בוטה אינו עילה בעיני להרחקה מן הכנסת.

המקרה של ח״כ חזן שונה בתכלית. לא מדובר בפליטת פה או בשגגה, אלא בבחירה מודעת ובאסטרטגיה של חבר כנסת שמשתדל בכל מאודו להפוך את הכנסת למושב לצים, שבהתנהגותו היום-יומית מבזה את הכנסת ואת חבריה, שאחראי באופן ישיר לזילות מעמדה של הכנסת בעיני הציבור והכל כשר בעיניו לשם השגת מטרתו. מהי מטרתו, שאלתם?

ח״כ חזן נוקט מדיניות של התגרות מכוונות נגד עמיתיו. בעשרות מקרים הוא מעורר פרובוקציות מתוכננות ואף מבקש מעוזריו לתעד אותן כדי לזכות בתהודה תקשורתית. לצערי, האסטרטגיה הזו אכן זוכה להד נרחב יותר מאשר עבודה פרלמנטרית מאומצת, השתתפות רצינית בדיונים או חקיקה משמעותית.

דימוי הכנסת לעולם יימדד על-פי הבוטה והנלוז שבין חבריה. אורן חזן במעשיו ובהתנהגותו מורח בוץ ורפש על בית הנבחרים במשך זמן רב, ונדמה היה כי הכנסת חסרת אונים מול התופעה. מספרן הרב של התלונות שהוגשו בעניינו כמו גם העיצומים שכבר נקטה ועדת האתיקה נגדו – לא הרתיעו אותו. גם אחרי הרחקתו למשך חודש ימים המשיך ח"כ חזן ליזום אינספור התגרות, פגע והעליב נבחרים ואחרים באופן שיטתי – והכי גרוע, נהג כקוזאק נגזל, האשים את זולתו, הגיש נגד חברי כנסת תלונות סרק בבחינת "הרצחת וגם ירשת?"

בית משפט בישראל כבר קבע כי חזן ניהל בית קזינו, עישן סמים קשים, ולא פסל אפשרות שאף היה מעורב באופן אישי בסרסרות לזנות. שופט בישראל כבר הכריע שאורן חזן הוא שקרן בלתי אמין. כעת מונח לפתחו של ח״כ חזן אישום נוסף בגין תקיפה והעלבת עובד ציבור.
הביזיון אינו בהרחקתו של ח״כ מפעילות הכנסת, אלא בעובדה שאדם עם קופת שרצים של הימורים, סמים וניצול נשים נבחר לכהן בכנסת ישראל.

הירשמו לעדכונים מהאתר