התגברות או הגבלה?

"פסקת ההתגברות" היא משחק מילים שנועד לסמן את בג"צ כמכשול, אבל בג"צ הוא קו ההגנה העיקרי של זכויות האזרח וריסון כוחו של השלטון, מי שמועל בתפקידו אינו בג"צ, אלא הממשלה. כי על מה מבקשים מאתנו להתגבר? על מי שמגן בעקביות על זכויות האזרח שלנו? פסקת ההתגברות מאיימת יותר מהכל על הדמוקרטיה ולכן היא מסוכנת […]

בג"צ סגירת תיק ליברמן

גנבים, רודפי בצע ומושחתים יהיו תמיד ובכל חברה אנושית. המבחן הוא כיצד מצמצמים את מספרם ודוחקים אותם לשולי החברה. הדרך הראשית והרצויה היא חינוך ונורמות ראויות. דרך נוספת היא הרתעה. זו מושגת באמצעות הפעלה אפקטיבית של רשויות החוק ונחישותם להיאבק בשחיתות כאשר הם פוגשים בה. האם יכול להיות למשל שאיש ציבור יקבל מיליוני דולרים מאנשי […]