לוביסטים – המתווכים החשאיים בין ההון לשלטון /

שרים, פקידי ממשלה וחברי כנסת מקבלים יום-יום החלטות שהשפעתן מכרעת על אזרחים, ארגונים וחברות עסקיות. החלטות משמעותיות מתקבלות בדרך כלל בחקיקה, היינו בכנסת, בה פוגשים נבחרי הציבור הן אזרחים והן בעלי עניין – מפני ששיתוף הציבור חשוב מאוד בהליך החקיקה. אין מצפים ממני כחבר-כנסת להבנה וידע בכל תחום. כאשר מונחת הצעת חוק על שולחן הכנסת, […]