התגברות או הגבלה?

"פסקת ההתגברות" היא משחק מילים שנועד לסמן את בג"צ כמכשול, אבל בג"צ הוא קו ההגנה העיקרי של זכויות האזרח וריסון כוחו של השלטון, מי שמועל בתפקידו אינו בג"צ, אלא הממשלה. כי על מה מבקשים מאתנו להתגבר? על מי שמגן בעקביות על זכויות האזרח שלנו? פסקת ההתגברות מאיימת יותר מהכל על הדמוקרטיה ולכן היא מסוכנת […]