זה אנחנו או הוא?

לפני שנה, כשיצאתי נגד ההצטרפות לממשלת נתניהו – בוז'י שלח את אנשיו לנזוף בי בטענה שאין מגעים. גם היום הוא כועס וגם היום באותה טענה… שאין מגעים.