לאן נעלמו 900 מיליון שקל?

״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת״. כך התחייבתי בהצהרת האמונים כאשר נכנסתי לתפקידי. אבל מהו בעצם תפקידם של חברי הכנסת?

– לחוקק חוקים שיתוו את כללי המשחק הציבוריים ואת הנורמות המחייבות את אזרחי המדינה. זה ברור.
– לייצג את מגוון הדעות הרווחות בחברה ולתת ביטוי לקבוצת האזרחים שבחרה אותי.
– להשתתף בדיונים במליאה ובוועדות. הכנסת היא אחת מזירות ההידברות המרכזיות והדיונים מעצבים את סדר היום הלאומי.
– לשמש דוגמא אישית בהתנהלות, ביושרה ובתרבות הדיבור. אוי, על זה ארחיב בהזדמנות אחרת.
– לפקח על פעולות הממשלה ולרסנה מפני שימוש לרעה בעוצמה המרוכזת בידיה.

משימת הפיקוח היא חשובה מאוד, ברם לחברי הכנסת אין כמעט כלים לעשות זאת ביעילות. לכן אני שמח שיושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, אימץ את יוזמתי לבחון בזמן אמת את מימוש פעולות המשרדים אל מול התקציב שאושר להם ואל מול החלטות הממשלה.

שר התיירות יריב לוין והנהלת משרדו היו השבוע למשרד הראשון שהגיע לוועדת הכספים. השר לוין פרש את יעדיו ואת מימושם. כל חברי הוועדה ציינו לשבח את המאמץ שהוכתר בהצלחה להגדיל משמעותית את מספר התיירים שמגיעים ארצה.

חשיבות הפיקוח התבררה כדרמטית. במהלך הדיון גילינו ש-900 מיליון שקל שמופיעים בסעיפי תקציב משרד התיירות, שאמורים לשמש לצורך קידום ביצוע קציר המלח כחלק מתוכניות שיקום ים המלח – לא נוצלו בכלל. משרד התיירות אמנם מחזיק בתקציב למטרה החשובה הזו, אך הוא אינו אחראי כלל על הטיפול בנושא.

לאן נעלמו 900 מיליון שקל? הבירור נמשך.

הירשמו לעדכונים מהאתר