לאן נעלמו 900 מיליון שקל?

״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת״. כך התחייבתי בהצהרת האמונים כאשר נכנסתי לתפקידי. אבל מהו בעצם תפקידם של חברי הכנסת? – לחוקק חוקים שיתוו את כללי המשחק הציבוריים ואת הנורמות המחייבות את אזרחי המדינה. זה ברור. – לייצג את מגוון הדעות הרווחות בחברה ולתת ביטוי לקבוצת האזרחים שבחרה אותי. – […]