People & Blogs

"חברי כנסת עם זיקה לעיתון בחשו בחוק הפרסום הסמוי"

4 דק
אורך הפרק

מסך מלא

תקציר הפרק

בנאום בנושא החוק למניעת פרסום סמוי בכלי התקשורת טוען רוזנטל מעל בימת הכנסת כי חברי כנסת עם זיקה לעיתון בחשו בחוק כדי להפילו. אחרים פעלו לסכלו לטובת בעלי שליטה בכלי תקשורת על מנת לקבל סיקור אוהד בתמורה.

20.6.2016