כתבות ונאומים

כללי אתיקה לחברי הכנסת

2 דק
אורך הפרק

מסך מלא

תקציר הפרק

קוד אתי חדש לכנסת שנוסח על ידי חברי הכנסת מיקי רוזנטל ויריב לוין (אז יו"ר הקואליציה) איסור קבלת הלוואות ללא פיקוח, בדיקת הצהרות ההון של נבחרי הציבור, קנסות על התנהגות בלתי ראיה ועוד.
חדשות 2 22/10/14