News & Politics

מחיקת החובות לנוחי דנקנר

4 דק
אורך הפרק

מסך מלא

תקציר הפרק

הצעה דחופה לסדר בנושא מחיקת חובות לנוחי דנקנר על ידי בנק לאומי. כ30 משפחות בישראל נהנות מהטבות והלוואות בתנאים מטורפים וללא בטחונות. 2 אחוז מהציבור נהנה מ70 אחוזים מההלוואות מהבנקים.