People & Blogs

פרשת הצוללות והפרקליט

4 דק
אורך הפרק

מסך מלא

תקציר הפרק

ראיון של רוזנטל לחדשות 2 בנושא פרשת הצוללות והפרקליט דוד שמרון. במספר מקרים הועסק דוד שמרון, עורך דינו ומקורבו של ראש הממשלה נתניהו על ידי בעלי אינטרס המבקשים להשפיע על החלטות הממשלה.