News & Politics

שיא הבושה – חוק פטור ממס לראש הממשלה

32 דק
אורך הפרק

מסך מלא

תקציר הפרק

שפל מביך של בית המחוקקים. נבחרי ציבור אישרו המשך הגזל של כספי ציבור לטובת נהנתנותם של ראש הממשלה ומשפחתו. לא רק שנמשיך לממן את הוצאותיה הפרטיות של משפחת נתניהו, מעתה- נשלם גם את המס על טובות ההנאה שיקבלו.