בולדוזר עונה 4 פרק 5 – עובדי ניקיון

בישראל, הרבה מאוד אנשים עובדים המון שעות ונשארים עניים. מעסיקים מפרים את זכויותיהם של העובדים החלשים באופן שיטתי. רוזנטל יוצא לבדוק את הפרת הזכויות של עובדי הקבלן והעובדים החלשים ביותר במשק.